Bericht plaatsen  |  Naar beginpagina  |  Toon reacties  |  Zoeken  |  Huisregels  |  FAQ  |  Log in   Vorige reactie  |  Volgende reactie 
   
 Misverstanden rond mestvergisting
Auteur: NieuwsGrazer.nl  (195.240.125.---)
Datum:   04-03-2005 22:24

Mestvergisting is hot. In alle aandacht worden soms verwachtingen gewekt die niet reëel zijn. Anton Kool houdt deze misverstanden kritisch tegen het licht.
DOOR ANTON KOOL

Vergisting van mest staat volop in de belangstelling. Die aandacht is terecht, want de techniek biedt zowel bedrijfsmatige als maatschappelijke voordelen. De opwekking van groene energie geeft onder het huidige subsidiebeleid een behoorlijke financiële opbrengst. Verder kan de landbouw zo haar steentje bijdragen aan de Kyoto- doelstellingen. Zorgelijk is echter dat in alle aandacht voor dit onderwerp soms verwachtingen worden gewekt die mensen op het verkeerde been zetten. Deze misverstanden rond mestvergisting vragen in het belang van alle betrokkenen om opheldering. Het zou zonde zijn als deze perspectiefvolle ontwikkeling ten onder gaat aan te positieve verwachtingen. In het veld rond mestvergisting wil ik 5 misverstanden benoemen. 1. Grote verdiensten voor veel bedrijven: helaas is dit niet reëel. Alleen voor echt grote bedrijven biedt vergisting financiële kansen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 150 melkkoeien hebben. De vergistingsinstallatie vergt een investering van honderdduizenden euro’s. Daarbovenop komen allerlei kosten voor onder meer aansluiting op het elektriciteitsnet. En hoe waardeer je je eigen arbeid? Ik adviseer om heel kritisch naar het kostenplaatje te kijken en een second opinion vagen is heel verstandig. Vanuit de praktijk hoor je wel eens de roep om meer subsidies als oplossing voor deze bottleneck. Dat is echter geen duurzame oplossing. De opbrengst aan elektriciteit bestaat nu al voor driekwart uit subsidies. Nog hogere subsidies scheppen een verwende markt; leveranciers worden niet gestimuleerd om goedkopere en rendabeler technieken te ontwikkelen.

2. Co- vergisting maakt het hele plaatje pas echt interessant; klopt maar gedeeltelijk. Co­ vergisting is inderdaad vaak essentieel om een installatie rendabel te krijgen, maar er zitten wel belangrijke haken en ogen aan. Met co- vergisting voeg je producten en dus ook mineralen aan de mest toe en daarmee vergroot je de hoeveelheid dierlijke mest op je bedrijf. Dit betekent in de meeste gevallen mestafvoer. Nu nog niet zo dramatisch, maar met het nieuwe mestbeleid nemen de kosten voor afvoer toe.Nu wordt vaak nog gerekend dat je geld toe krijgt bij afname van bepaalde co- producten. Dat is gebaseerd op de afzetkosten in de huidige afvalverwerking. Maar wat gebeurt er met die prijzen als de mogelijkheden voor afzet fors toenemen door vergisters bij boeren? Als je bedenkt dat producenten de afzetprijs zullen baseren op potentiële biogasopbrengsten, blijft er waarschijnlijk weinig winst over voor de boer. Verder loop je met co­ vergisting van restproducten uit de industrie altijd risico op insleep van ongewenste stoffen. Hoe ga je dat voorkomen?

3. Vergisting is dé oplossing voor het mestoverschot: gelukkig hoor je dit niet meer zo vaak want dit is gewoon niet waar. Met vergisting verandert de hoeveelheid N en P niet. Sterker nog, met co- vergisting worden producten en dus ook mineralen aan mest toegevoegd waardoor het nationale mineralenoverschot alleen maar verder toeneemt.

4. Vergiste mest als kunstmestvervanger: met het nieuwe mestbeleid gaan veel bedrijven straks dierlijke mest afvoeren en kunstmest aanvoeren. Dan zou het toch ideaal zijn als we dierlijke mest zo kunnen bewerken dat het als kunstmestvervanger wordt gezien en dus boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest mag worden toegediend. Voorlopig echter moet Nederland een derogatie van Brussel zien te krijgen. Onderbouwing om nog meer dierlijke ( kunst) mest te mogen gebruiken is heel moeilijk en politiek vrijwel uitgesloten.

5. Vergisting scoort positief op milieugebied. Positief zijn inderdaad het opvangen en omzetten van methaangas en de opwekking van groene energie. Minder positief zijn extra risico’s op uitstoot van ammoniak en lachgas. Doordat meer stikstof in snellere vorm beschikbaar is, is het risico dat die stikstof verloren gaat als ammoniak en lachgas groter dan bij normale mest.

Neem deze kritische punten mee bij je initiatieven en laten we voorkómen dat de ontwikkeling van deze kansrijke techniek schade oploopt door geflopte initiatieven.
■ Anton Kool is projectleider energie en broeikasgassen bij CLM
’ Alleen voor echt grote bedrijven biedt vergisting kansen’

Bron: Agrarisch Dagblad

Bevat dit bericht ongewenste reclame, ongepaste of kwetsende teksten? Klik hier!
 Reageer op dit bericht  |  Prikborden   Volgend onderwerp  |  Vorig onderwerp 

 Onderwerpen Auteur  Datum
 Misverstanden rond mestvergisting  
NieuwsGrazer.nl  04-03-2005 22:24 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  
biatch  22-03-2006 14:53 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  nieuw
J Lubberts Tietjerk ...  01-07-2006 12:20 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  nieuw
J Lubberts Zuidhorn  03-07-2006 09:04 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  nieuw
J Lubberts Zuidhorn  03-07-2006 09:13 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  
J Lubberts Tietjerk ...  01-07-2006 13:51 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  
J Lubberts  04-07-2006 09:21 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  
lubberts  01-08-2006 14:55 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  
lubberts  01-08-2006 16:10 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  
lubbers  17-09-2006 15:47 
 Re: Misverstanden rond mestvergisting  
lubbers  19-09-2006 16:46 


 Reageer op dit bericht
 Uw Naam:
 Uw Email: E-mailadres verstoppen.
 Onderwerp:
 Controle getal:   wat is dit?
Stuur berichten in deze thread naar bovenstaand emailadres.
   
 
Zoeken
Bij deze pagina
 Dochterpagina
 Paginamarkt
 Nieuws
 Contact
 
Van de redactie
Welkom op het vernieuwde prikbord voor de Mest Startpagina.nl, u kunt hier terecht voor al uw vragen en discussie over de (nieuwe) mestwetgeving. Voor het plaatsen van (gratis) advertenties betreffende vraag en aanbod van mest kunt u terecht op de Mest.paginamarkt.nl
Priklinks
Inloggen

Huisregels

FAQ

NieuwsGrazer.nl - Mestnieuws

RSS

  Reactie aan de webmaster
Copyright © 1999-2006 - Ontwerp: Startpagina BV - Moderator: mest Beheerder