Weer negatief advies voor Pittemse mestverwerking
01/02/2007
 


Het schepencollege van Pittem heeft opnieuw een negatief advies gegeven voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in de Kriekestraat. Dat gebeurde nadat de initiatiefnemer, de nv Agrar, de plannen voor de installatie had gewijzigd na een eerder negatief advies én hevig burenprotest.

In de wijde omgeving van de Kriekestraat is niemand te spreken over de mogelijke inplanting van de mestverwerkingsinstallatie. De voornaamste kritiek luidde dat de inplantingsplaats totaal ongeschikt is, er gevaar is voor reuk- en lawaaihinder en een permanente negatieve belasting voor de buurt. Burgemeester Ivan Delaere kreeg het protest in de vorm van een petitie met 500 handtekeningen. Maar het schepencollege had toen al een negatief advies gegeven voor zowel de milieuvergunnings- als de stedenbouwkundige aanvraag die de nv Agrar had ingediend.

Toen het dossier al bij de deputatie lag, die een bindend advies moet uitbrengen, besliste Agrar de aanvraag in te trekken en de plannen aan te passen. Maar ook die gewijzigde plannen stuiten nu bij het schepencollege op een njet. "De locatie is niet geschikt", vindt ook burgemeester Delaere, die eraan toevoegt dat er in onze regio in verscheidene gemeenten aanvragen worden ingediend voor de bouw van dergelijke mestverwerkingsinstallaties.

"Wettelijk gezien kan het allemaal, zelfs tot een capaciteit van 60.000 ton verwerkte mest per jaar, maar realistisch is zo'n inplanting niet in een landelijke gemeente met een verspreide bewoning zoals de onze. We zijn van plan om de problematiek aan te kaarten op hoger niveau, met een aantal burgemeesters uit Midden-West-Vlaanderen", aldus Pittems burgemeester Delaere.(MP)

Bron: Het Laatste Nieuws

Eerdere berichtgeving over de controversiële bouw van de mestverwerkingsinstallatie:
13/10/06: Buurtcomité wil geen compromis over mestverwerking
10/8/06: Pittem geeft mestverwerking negatief advies
2/8/06: 150 handtekeningen tegen mestverwerking in Pittem