JULY 2023


 

GEEN INDUSTRIE
IN WAARDEVOL
LANDBOUWGEBIED


De biogasinstallatie in Ternat is verleden tijd. Het feit dat een hele leefomgeving onder deze wantoestanden ruim 10 jaar heeft moeten kreperen, mag nu geruisloos de vergetelheid in gaan. Maar het systeem van de groene leugen is  meer springlevend dan ooit.  Daarom zal deze website actief blijven om burgers te informeren wat biogas is en hoe het een leefomgeving kan vernietigen als er niet ingegrepen wordt. Als algemene omkadering  wordt hier eveneens verwezen naar het boek van Kathrin Hartmann, getiteld:

 "Groene Leugens"

Dit boek is in 2018 vertaald in het Nederlands door Marjolein van Velzen en verkrijgbaar als paperback en als eBook
Uitgeverij Atlas Contact

Deze website deelt de bedoeling van dit boek

Degenen die dit boek lezen, zullen minder naïef zijn met betrekking tot de "groene omwenteling"
die vandaag uit diverse zakelijke middens meer dan ooit gepropageerd wordt.
Dat klinkt mooi, maar de harde werkelijkheid is helaas anders...

Met uw kennis hierover, neemt ook uw invloed toe.

Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee...

Trailer van de verfilming van dit boek

Cartoons Groene Leugen


Biogas uit voedsel levert geen effectieve bijdrage tot de klimaatbescherming

  BIOGAS WERKT NIETBiogas en EHEC crisis: is er een relatie?


Stank, gezondheidsproblemen, verkeershinder, lawaai, explosies en brand bedreigen een GANSE BUURT !
DE BEWUSTE SPOED WAARMEE MEN DEZE ZAAK IN HET GEHEIM WILDE DOORDRUKKEN, MET EEN TOTAAL ONDUIDELIJK DOSSIER, TART ALLE VERBEELDING,
in die mate dat zelfs het Gemeentebestuur niet anders kon dan het dossier OPNIEUW NEGATIEF te adviseren !


Deze site heeft tot DOEL u te informeren

ZODAT IEDEREEN KAN WETEN IN WELK EEN NACHTMERRIE ONS LANDELIJK TERNAT DREIGT VERZEILD TE RAKEN

door deze Biogasbeerput (nov. 2012)De Werkgroep Terlinden zet alvast door met haar acties tot de plannen definitief van tafel zijn !


GEEN STORT IN TERNAT


e-mail: info@werkgroepterlinden.be
protestlogo

Wenst u verdere inlichtingen over biovergisting of achtergrondinformatie over dit specifieke dossier? Om u een beeld te geven van het gevaar van biogasinstallaties in woonbuurten houden wij hieronder een lijst voor u bij van recente problemen met deze installaties. Deze lijst groeit sinds najaar 2009 in een schrikbarend tempo, vooral in 'gidsland' Duitsland, waar er al heel wat van deze installaties staan en waar er telkens weer grote problemen optreden. De ongebreidelde en willekeurige inplantingen her en der van deze hinderlijke en gevaarlijke industrie leidt telkens weer tot letterlijk explosieve en gevaarlijke situaties; uiteraard loopt men hiermee niet graag te koop. Een greep uit de lijst van recente incidenten:Laat ons terugkeren naar eigen regio, waar het niet beter gaat met deze technologie:


Documenten betreffende dit specifieke dossier:
 

  • Gemeente Ternat adviseert opnieuw negatief in februari 2008
  • Overzicht van de lopende biogasprojecten in Vlaanderen in december 2006
  •  Wat is er gebeurd in Ternat? Ons verhaal.
  •  Ons verzet in Ternat staat niet alleen.
  •  Ontwikkelingen in Ternat (type: URL; link naar andere site)
  •  Wat betekent biovergassing voor Ternat? Uitleg per rebus (document type: jpeg)
  •  De teloorgang van de schone Pangaardenstraat, een fotoreeks.
  •  Omzendbrief R0/2006/01(document type: pdf, taal: Nederlands)
  •  Is biogas gevaarlijk? Biogas, juist zoals benzine en propaangas en iedere andere energiedrager, is natuurlijk uiterst brandbaar en zeer explosief. Het is inderdaad een gevaarlijke onderneming om dergelijk gas aan grote hoeveelheden in een continu proces aan te maken. Dit vereist bijgevolg een constante bewaking en een grote technische expertise. Landbouwers zijn daar natuurlijk niet voor opgeleid en dat gebrek aan technische expertise kan niet zomaar met een snelle cursus weggewerkt worden. Vandaar dat installaties voor energieproductie altijd worden beheerd door teams van ingenieurs en op die manier onder permanent technisch toezicht staan (permanent = dag + nacht). Bovendien is hier sprake van biovergisting, waardoor er een extra complexiteit ontstaat omdat er sprake is van een vergistingsproces in diverse fases; deze moeten gevolgd en gecontroleerd worden.  De aandachtige lezer van het document waarnaar juist werd verwezen, zal hebben opgemerkt dat het veel gemakkelijker is om stank te produceren, dan om biogas te maken. Dergelijke installaties moeten bovendien zo ingeplant staan dat er met explosies geen omwonenden mede getroffen worden (denk hier aan de gasopslag in de Antwerpse havenzone). Ook moet de inplanting een goede bereikbaarheid van brandweer en eerste hulpdiensten kunnen toelaten. Dergelijke installaties worden niet ingeplant in de buurt van koppelstations waar andere hogedruk aardgasleidingen boven de grond komen, zoals die van Fluxys (punt 260) op minder dan 500 meter van de hier aangevochten initiatieven. Het is onverantwoord om dergelijke principes zomaar te negeren, omdat dit op termijn grote veiligheidsproblemen in een hele regio kan veroorzaken. Lees verder in deze technische uitleg (URL link naar tekst in het Engels).