protestlogo

"Initiatieven mit Weitblick" is een professioneel geleide organisatie die tientallen burgerinitiatieven groepeert. Deze burgerinitiatieven hebben gemeenschappelijk vastgesteld dat de meeste zware problemen met biogasinstallaties overal gelijklopend zijn en zich steeds maar her en der blijven herhalen.
 
vuurtoren
 
Waar Duitsland tot voor kort het "walhalla" was voor de biogasindustrie, worden nu de perverse neveneffecten en de ernstige schade die deze industrie veroorzaakt aan mens en milieu meer en meer zichtbaar.

Velen aanzien deze industrie dan ook als een regelrechte "plaag".
 
Initiativen-mit-Weitblick centraliseert en deelt de kennis en ervaring, die voortkomt uit de dagelijkse realiteit te velde, om politici aan te manen om na te denken en hen duidelijk te maken dat het zo niet verder kan.
 
De samenwerking tussen Werkgroep Terlinden en Initiativen-mit-Weitblick zal ertoe leiden dat wij ons in de toekomst nog sterker zullen kunnen inzetten om onze omgeving te vrijwaren van alle plannen om een megalomane industrie neer te poten.