De Standaard Online
zaterdag 12 april 2008

Groene elektriciteit geraakt niet op het stroomnet

MELLE - De netten zijn niet opgewassen tegen de explosieve toename van de groenestroomproductie.

energie

De groenestroomproductie en de opwekking van warmte en elektriciteit via warmtekrachtcentrales (wkk) in Vlaanderen nemen zeer snel toe. Dat is ook een noodzaak, omdat Vlaanderen nog een hele weg heeft af te leggen om de groenestroomdoelstellingen te halen.

Maar het distributienetbedrijf Eandis, dat 80procent van de laagspanningsnetten in Vlaanderen beheert, waarschuwde er gisteren voor dat de huidige netten niet opgewassen zijn tegen de sterke groei van de productie van hernieuwbare energie. De elektriciteitsnetten zitten aan hun maximum. Er moet daarom zwaar worden geĆÆnvesteerd in de versterking van de netten. Een tweede groot probleem is de kostprijs van sommige soorten groene stroom.

Drie grote hernieuwbare-energieprojecten staan vandaag symbool voor de problemen.

In Hoogstraten zijn er al een twintigtal wkk-projecten. De totale capaciteit van al die installaties samen schommelt rond de 100megawatt. Het beursgenoteerde bedrijf Thenergo kondigde onlangs nog aan dat het een multifuel-bio-energie-installatie gaat bouwen met een vermogen tussen 6,5 en 25 megawatt. Eandis wijst erop dat het distributienet zwaar versterkt moet worden om zo'n capaciteit te verwerken. Het gaat om een straat van zeventien ondergrondse stroomkabels over een afstand van 27kilometer. Dat vergt tientallen miljoenen euro's. Een bijkomend probleem is dat onderweg zowat een kwart van de stroom verloren gaat door netverliezen. Het distributienetbedrijf praat nu met Elia, de uitbater van het Belgisch hoogspanningsnet, over een alternatieve oplossing.

In Merksplas staan eveneens verscheidene wkk-centrales op stapel. Samen goed voor een capaciteit van 35megawatt. Een van de belangrijkste initiatieven komt opnieuw van Thenergo (Greenpower). Alle projecten bevinden zich in het distributienetgebied van Agem, het autonoom gemeentelijke elektriciteitsnetbedrijf van Merksplas.

In de Antwerpse haven is het distributienetbedrijf van de haven van plan om 480hectare loodsdaken van zonnepanelen te voorzien, samen goed voor 500megawatt. Behalve de investeringen in een zware versterking van de aansluiting op het net, rijst ook het probleem van de riante subsidiƫring van zonne-energie. Op jaarbasis komt de uitvoering van zo'n project neer op 200miljoen euro subsidies. Die subsidies worden daarna wel doorgerekend in het distributietarief dat de verbruikers moeten betalen.

De distributienetbeheerders kijken nu in welke mate de Vlaamse overheid de doorrekening van de subsidies gaat verhalen op alle Vlaamse stroomverbruikers. En tegelijk vragen ze zich af of zware investeringen om de netten te versterken in sommige regio's eveneens verhaald kunnen worden op alle stroomverbruikers. Dat gebeurt via de verrekening in het distributienettarief. (pse)(pse)