Petitie tegen biogasinstallatie in Nijlen
04/05/2006
 


Buurtbewoners protesteren tegen de komst van een biogasinstallatie in de Antwerpse gemeente Nijlen. Ze voeren een campagne met brieven en een petitie omdat ze vrezen voor geurhinder, verkeersoverlast en lawaai. Landbouwer Kris De Bruyn reageert met ongeloof. "We willen ook niet in de stank wonen. Om de twee dagen zal er één vrachtwagen met een gesloten container mest aanvoeren om in een gesloten circuit te verwerken".

Het aantal biogasinstallaties op boerderijniveau is in Vlaanderen op één hand te tellen. Wel staan her en der projecten op stapel. Net zoals het geval is bij mestverwerking, krijgen ook nogal wat nieuwe projecten voor vergistingsinstallaties af te rekenen met buurtprotest. De voorbije maanden rees er protest in Herselt en Herk-de-Stad, nu dus ook in Nijlen.

Volgens de buurtbewoners is er in de milieuvergunningsaanvraag sprake van de vergisting van 14.000 ton organisch biologisch afval. Meer specifiek gaat het om 2.800 ton mest waarvan 1.800 ton van het eigen bedrijf. Verder zouden nog 5.600 ton energiegewassen en 5.600 ton biologisch afval vergist worden. Vooral het biologischa afval wekt onrust omdat het volgens de omwonenden ook kan gaan om dierlijke bijproducten zoals slachtafval en visolie.

Kris De Bruyn: "Het is jammer dat enkelingen een hetze tegen ons opzetten. Ons bedrijf heeft 50 melkkoeien en ik wil het moderniseren om de toekomst veilig te stellen. Als we onze milieuvergunning krijgen, hoop ik van het opgevangen gas groene stroom voor 700 gezinnen te produceren. Spijtig dat we niet op begrip van de buurt kunnen rekenen".

Het Nijlense schepencollege heeft eerder de provincie geadviseerd over het toekennen van een milieuvergunning. "Er zou een uitzondering nodig zijn, want deze installatie mag normaal enkel in een industriegebied worden geplaatst. Als de deputatie zou beslissen om de vergunning toe te kennen, hebben we gevraagd om erop te letten dat er geen grote geur- en geluidshinder zal zijn voor de omwonenden", laat schepen van Leefmilieu Luc Van Looy (CD&V) weten.

Bron: Gazet van Antwerpen/Het Laatste Nieuws

Recente berichtgeving over de bouw van biogasinstallaties:
28/4/06: POVLT gaat biogasinstallatie bouwen in feestjaar
19/4/06: Milieuvergunning voor biogasinstallatie in Neervelp

Lees ook:
Interview: Bruno Mattheeuws: "Vergisting is een mooie boerentechnologie"