protestlogo.jpg


Omdat er straks geen geld meer is om complexe energie installaties met beperkt rendement degelijk te onderhouden, moeten wij NU alles op alles zetten om tegen te gaan dat dergelijke installaties in woonwijken neergezet worden.
Een slecht onderhouden installatie zal immers een veel grotere kans hebben om te exploderen. Bij wind energie is dat anders, want slecht onderhouden wind turbines vallen straks gewoon stil en iedereen zal dat kunnen zien......

Uit krant De Morgen van zaterdag 28 februari 2009:
Wind.jpg