protestlogo


 

      Theoretische mogelijkheid

Uit een kleine voorstudie in 2007 bleek reeds dat er hier problemen konden ontstaan:

  o    Antibiotica resistentie

            o    Pathogenen in digestaat      Botulisme in Duitsland            Dierenartsen waarschuwden reeds meer dan een jaar geleden tegen dit risico:

o    Alarm van de Duitse dierenartsen


            Duitse parlementsleden gealarmeerd over botulisme en de mogelijke rol van biogasinstallaties:

o    Vragen in de Bondsdag omtrent botulisme


          Toenemende ongerustheid over botulisme en de mogelijke rol van biogasinstallaties (januari 2012):

o    Televisieuitzending biogasreactoren en botulisme


      EHEC en biogas


Reeds in april 2008 werd er gemeld dat EHEC varianten kunnen voorkomen in biomassa's:

o    Nederlandse studie pathogenen in biogas


            Er is voorlopig nog niets bewezen, maar de vermoedens zijn vrij sterk:

o    Biogas en EHEC, voorlopig alleen vermoedens

           
            Sommige politici vatten de koe bij de horens en kiezen voor onderzoek:

o    Het plan van staatssecretaris Henk Bleker          MRSA  
   

o    MRSA is nog steeds een accuut probleem (juni 2011)