1. Persbericht over het op 7 oktober 2008 gepresenteerde rapport(html)
  2. Flyer van het rapport (pdf)
  3. Volledig rapport (pdf)