protestlogo

De Vlaamse energiepolitiek moet de kleine spelers in de sector biomassa centrales laten vallen,
omdat anders de energiefactuur explodeert.

Alleen de grote spelers zullen overblijven.

Maar ook voor die grote spelers wordt gemakshalve voorbij gegaan aan de vraag of
deze vorm van energievoorziening nog wel verantwoord is. Hoe "groen" is Max Green nou echt?
Aan deze vraag komt de samenleving momenteel niet toe. Geeft niet, zolang de consument maar betaalt;
want dat betekent "bezuinigen" en "groen" in de werkelijkheid: extra hoge facturen voor de consument.

Natuurlijk komt er een keer een moment waarop dit alles aan het licht komt. Op dat moment zal de kloof
tussen beleid en publiek weer een stukje groter geworden zijn.